سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۴:۱۳

گزارش تصویری |شورای مسکن استان اصفهان با حضور دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی|

گزارش تصویری |شورای مسکن استان اصفهان با حضور دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی|

گزارش تصویری |شورای مسکن استان اصفهان با حضور دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی|

۷ تیر ۱۴۰۲