چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۵۲:۱۴

گزارش تصویری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان استان

قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان به ریاست استاندار اصفهان ۱۸ خردادماه برگزار شد.

قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان به ریاست استاندار اصفهان ۱۸ خردادماه برگزار شد.

۱۸ خرداد ۱۴۰۲