پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۵۵:۳۶

گزارش تصویری مراسم بدرقه وزیر فرهنگ قطر با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری مراسم بدرقه وزیر فرهنگ قطر با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

۱ خرداد ۱۴۰۱