یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۳:۲۹

گزارش تصویری مراسم بدرقه وزیر فرهنگ قطر با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری مراسم بدرقه وزیر فرهنگ قطر با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

۱ خرداد ۱۴۰۱