شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۰۶:۲۳

گزارش تصویری معرفی بازرس جدید کل استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

باحضور استاندار اصفهان رییس جدید منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان معرفی شد.

باحضور استاندار اصفهان رییس جدید منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان معرفی شد.

۲۹ مهر ۱۴۰۲