جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۴۹:۴۳

گزارش تصویری نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان

گزارش تصویری نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان 

گزارش تصویری نخستین نشست ستاد انتخابات استان اصفهان 

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲