پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۳۹:۰۱

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

۱۴ اسفند ۱۴۰۱