سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۷:۴۷

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

گزارش تصویری نشست استاندار اصفهان با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

۱۴ اسفند ۱۴۰۱