سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۳:۳۰

گزارش تصویری نشست اصناف کشاورزان حوضه زاینده‌رود با معاون وزیر نیرو و سرپرست حوضه آبریز زاینده رود

نشست اصناف کشاورزان حوضه زاینده‌رود با حضور مهندس جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از نمایندگان و مدیران کل استان شنبه ۳ تیرماه برگزار شد

نشست اصناف کشاورزان حوضه زاینده‌رود با حضور مهندس جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از نمایندگان و مدیران کل استان شنبه ۳ تیرماه برگزار شد

۳ تیر ۱۴۰۲