شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۱:۰۴

گزارش تصویری نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان به اردستان

نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، فرماندار شهرستان، مدیران کل مربوطه و تعدادی از مدیران شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار شد.

نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، فرماندار شهرستان، مدیران کل مربوطه و تعدادی از مدیران شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار شد.

۷ آبان ۱۴۰۲
جلسه بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی به منظور تصویب در شورای اداری مشترک استان و شهرستان اردستان در آستانه سفر استاندار اصفهان به این شهرستان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، مدیران کل استان و مدیران شهرستان اردستان برگزار شد.

جلسه بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی به منظور تصویب در شورای اداری مشترک استان و شهرستان اردستان در آستانه سفر استاندار اصفهان به این شهرستان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، مدیران کل استان و مدیران شهرستان اردستان برگزار شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۲