شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۴۹:۲۵

گزارش تصویری نشست بررسی پروژه‌های تأمین آب استان اصفهان باحضور معاون وزیر نیرو و سرپرست حوضه آبریز زاینده رود

نشست بررسی پروژه‌های تأمین آب استان اصفهان با حضور مهندس جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از فرمانداران و مدیران کل استان شنبه ۳ تیرماه در محل استانداری اصفهان برگزار شد

نشست بررسی پروژه‌های تأمین آب استان اصفهان با حضور مهندس جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از فرمانداران و مدیران کل استان شنبه ۳ تیرماه در محل استانداری اصفهان برگزار شد

۳ تیر ۱۴۰۲