چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۹:۵۰

گزارش تصویری نشست برنامه‌ریزی مراسم ۲۵ آبان (روز حماسه و ایثار اصفهان)

گزارش تصویری نشست برنامه‌ریزی مراسم ۲۵ آبان (روز حماسه و ایثار اصفهان)

گزارش تصویری نشست برنامه‌ریزی مراسم ۲۵ آبان (روز حماسه و ایثار اصفهان)

۱۴ آبان ۱۴۰۲