چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۴۳:۱۴

گزارش تصویری نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی شهرستان آران و بیدگل

گزارش تصویری نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی شهرستان آران و بیدگل

گزارش تصویری نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی شهرستان آران و بیدگل

۵ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان بوئین و میاندشت

گزارش تصویری نشست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان بوئین و میاندشت

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱