شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۳۰:۱۷

گزارش تصویری نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان با حضور استاندار و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

گزارش تصویری نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان با حضور استاندار و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

گزارش تصویری نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان با حضور استاندار و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

۱۴ اسفند ۱۴۰۱