یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۰:۱۱

گزارش تصویری نشست صمیمانه جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان با استاندار اصفهان

جمعی از پیشکسوتان بخش های مختلف اداری استانداری اصفهان با مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان و جمعی از مدیران استانی دیدار و دیدگاه ها و دغدغه‌های خود را مطرح نمودند

جمعی از پیشکسوتان بخش های مختلف اداری استانداری اصفهان با مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان و جمعی از مدیران استانی دیدار و دیدگاه ها و دغدغه‌های خود را مطرح نمودند

۲ مرداد ۱۴۰۲
جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان در نشستی صمیمانه با استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان در نشستی صمیمانه با استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲