شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۵۷:۳۵

گزارش تصویری نشست صمیمانه جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان با استاندار اصفهان

جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان در نشستی صمیمانه با استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان در نشستی صمیمانه با استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲