پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۱۵:۴۷

گزارش تصویری نشست فرمانداران استان با استاندار و معاونین استاندار ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱

گزارش تصویری نشست فرمانداران استان با استاندار و معاونین استاندار ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱

گزارش تصویری نشست فرمانداران استان با استاندار و معاونین استاندار
۲۳ آذرماه ۱۴۰۱

۲۴ آذر ۱۴۰۱