سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۲۳:۳۹

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸ شهریور ۱۴۰۲