شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۵:۱۹

گزارش تصویری| نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با شهرداران، بخشداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان خمینی شهر|

گزارش تصویری| نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با شهرداران،بخشدار، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان خمینی شهر|

گزارش تصویری| نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با شهرداران،بخشدار، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان خمینی شهر|

۳۱ خرداد ۱۴۰۲