یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۳۸:۵۲

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲