سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۵:۱۸

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| همایش شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲