پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۲۷:۵۹

گزارش تصویری پاسخگویی معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان به ارتباطات مردمی سامد

گزارش تصویری پاسخگویی معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان به ارتباطات مردمی سامد

گزارش تصویری پاسخگویی معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان به ارتباطات مردمی سامد

۳۰ آذر ۱۴۰۱