پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۰۷:۵۰

گزارش تصویری پنجاه و ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان

گزارش تصویری پنجاه و ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان

گزارش تصویری پنجاه و ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان

۱۱ اسفند ۱۴۰۱