چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۱:۳۱

گزارش تصویری پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری

گزارش تصویری پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

گزارش تصویری پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

۳۰ خرداد ۱۴۰۲