شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۰:۵۵

گزارش تصویری پنجمین جلسه گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی استان

پنجمین جلسه گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

پنجمین جلسه گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۱۴ آبان ۱۴۰۲