یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۱۲:۴۴

گزارش تصویری چهل و نهمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان

چهل و نهمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان اصفهان صبح امروز ۱۹ مهرماه با بررسی موضوع مهاجران افغانستانی، تحرکات رسانه ای دشمن و رسالت رسانه های داخلی و نیز تبیین اهمیت برگزاری رویداد جایزه مصطفی(ص) برگزار شد.

چهل و نهمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان اصفهان صبح امروز ۱۹ مهرماه با بررسی موضوع مهاجران افغانستانی، تحرکات رسانه ای دشمن و رسالت رسانه های داخلی و نیز تبیین اهمیت برگزاری رویداد جایزه مصطفی(ص) برگزار شد.

۱۹ مهر ۱۴۰۲