چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۳۹:۴۶

گزارش تصویری کارگروه آلودگی هوای اصفهان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

گزارش تصویری کارگروه آلودگی هوای اصفهان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

گزارش تصویری کارگروه آلودگی هوای اصفهان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

۲۹ دی ۱۴۰۱