شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۳۵:۳۱

گزارش تصویری گردهمایی فرمانداران استان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری| گردهمایی فرمانداران استانگردهمایی فرمانداران استان، مدیران کل ستادی و مشاورین استاندار، با سخنرانی استاندار اصفهان، معاونین و فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

گزارش تصویری| گردهمایی فرمانداران استانگردهمایی فرمانداران استان، مدیران کل ستادی و مشاورین استاندار، با سخنرانی استاندار اصفهان، معاونین و فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

۱۷ فروردین ۱۴۰۲
گردهمایی فرمانداران استان چهارشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.

گردهمایی فرمانداران استان چهارشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.

۱۰ اسفند ۱۴۰۱
گزارش تصویری گردهمایی فرمانداران استان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری گردهمایی فرمانداران استان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

۲۹ تیر ۱۴۰۱