چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۶:۵۷

گزارش تصویری| یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور استاندار اصفهان

گزارش تصویری| یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور استاندار اصفهان

۲۸ خرداد ۱۴۰۲