پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۰۶:۳۱

گزارش تصویری ۱۰ دیدار استاندار اصفهان با خانواده شهید مدافع حرم مهدی دهقان

گزارش تصویری ۱۰ دیدار استاندار اصفهان با خانواده شهید مدافع حرم مهدی دهقان

گزارش تصویری ۱۰
دیدار استاندار اصفهان با خانواده شهید مدافع حرم مهدی دهقان

۱۱ آبان ۱۴۰۱