یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۹:۵۷

گزارش تصویری( ۱۰ )نشست خبری سفر شهرستانی استاندار در شهرستان نطنز

گزارش تصویری( ۱۰ )نشست خبری سفر شهرستانی استاندار در شهرستان نطنز

گزارش تصویری( ۱۰ )نشست خبری سفر شهرستانی استاندار در شهرستان نطنز

۲۴ آذر ۱۴۰۱