چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۲۶:۱۱

گزارش تصویری ۱۲ جلسه کمیسیون ماده پنج شهرهای شهرستان کاشان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

گزارش تصویری ۱۲ جلسه کمیسیون ماده پنج شهرهای شهرستان کاشان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

گزارش تصویری ۱۲/جلسه کمیسیون ماده پنج شهرهای شهرستان کاشان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

۱۲ آبان ۱۴۰۱