سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۲۶:۳۸

گزارش تصویری ۱۳ کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۳ کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۳
کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱