جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۰۸:۴۰:۰۷

گزارش تصویری ۱۳ کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۳ کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۳
کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شهرستان کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱