جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
۰۰:۴۰:۱۶

گزارش تصویری ۱۴ /نشست صمیمانه استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۴ /نشست صمیمانه استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۴ /نشست صمیمانه استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان شهرستان کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱