یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۱۵:۲۳

گزارش تصویری ۱۶/ ملاقات مردمی استاندار اصفهان با مردم شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۶/ ملاقات مردمی استاندار اصفهان با مردم شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۶/ ملاقات مردمی استاندار اصفهان با مردم شهرستان کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱