یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۱۵:۰۷

گزارش تصویری ۱۷/نشست خبری استاندار اصفهان با رسانه های شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۷ /نشست خبری استاندار اصفهان با رسانه های شهرستان کاشان

گزارش تصویری ۱۷/نشست خبری استاندار اصفهان با رسانه های شهرستان کاشان

۱۲ آبان ۱۴۰۱