پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۰۰:۵۸

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

۱۶ مهر ۱۴۰۱