سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۳۴:۴۳

گزارش تلویزیونی | بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

گزارش تلویزیونی | بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

گزارش تلویزیونی | بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد

۲۲ مرداد ۱۴۰۲