چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۵۰:۴۴

گزارش تلویزیونی |دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

گزارش تلویزیونی |دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

گزارش تلویزیونی |دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

۱۳ بهمن ۱۴۰۱