چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۶:۳۸

گزارش تلویزیونی| رونمایی از ۲۱۶ ماشین آلات حمل و نقل عمومی، خدماتی و عمرانی

گزارش تلویزیونی| رونمایی از ۲۱۶ ماشین آلات حمل و نقل عمومی، خدماتی و عمرانی

گزارش تلویزیونی| رونمایی از ۲۱۶ ماشین آلات حمل و نقل عمومی، خدماتی و عمرانی

۶ مهر ۱۴۰۲