شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۲:۴۱

گزارش صدا و سیما | بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان

گزارش صدا و سیما | بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان

گزارش صدا و سیما | بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان

۱۷ تیر ۱۴۰۲