شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۴۳:۰۲

گزارش ویدئویی نشست استاندار با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

گزارش ویدئویی نشست استاندار با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

۱۶ اسفند ۱۴۰۱