پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۵۷:۳۵

گزارش ویدئویی نشست صمیمانه جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی استان با استاندار

گزارش ویدئویی نشست صمیمانه جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی استان با استاندار

گزارش ویدئویی نشست صمیمانه جمعی از پیشکسوتان سیاسی، فرهنگی استان با استاندار

۳۱ فروردین ۱۴۰۲