جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۵:۰۹:۱۱

گزارش ویدئویی(1)|آیین واگذاری ناوگان حمل ونقل عمومی، ماشین آلات و تجهیزات

گزارش ویدئویی(1)|آیین واگذاری ناوگان حمل ونقل عمومی، ماشین آلات و تجهیزات

گزارش ویدئویی(۱)|آیین واگذاری ناوگان حمل ونقل عمومی، ماشین آلات و تجهیزات

۲۵ دی ۱۴۰۱