سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۲۱:۴۷

گزارش ویدیویی بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان-ورزنه

گزارش ویدیویی بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان-ورزنه

گزارش ویدیویی بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان-ورزنه

۳۰ مهر ۱۴۰۲