پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۳۳:۲۸

گزارش_تصویری(۱۳)|چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان فریدونشهر

بازدید استاندار اصفهان از طرح نهضت ملی مسکن فریدونشهر

بازدید استاندار اصفهان از طرح نهضت ملی مسکن فریدونشهر

۲۱ مهر ۱۴۰۱