چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۱۲:۴۳

گزارش_تصویری(۱) |بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان|

|افتتاح جاده زواره به تلک آباد، افتتاح مدرسه خیرساز مهندس گلخنی زواره، افتتاح بلوار ورودی روستای موغار و بلوار ولایت اردستان با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان|

|افتتاح جاده زواره به تلک آباد، افتتاح مدرسه خیرساز مهندس گلخنی زواره، افتتاح بلوار ورودی روستای موغار و بلوار ولایت اردستان با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان|

۱۵ تیر ۱۴۰۲