یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۱:۵۰

گزارش_تصویری(۱) | بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه| بازدید استاندار اصفهان از کارخانه پلی اکریل

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جریان سفر به شهرستان مبارکه از کارخانه پلی اکریل بازدید کرد.

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جریان سفر به شهرستان مبارکه از کارخانه پلی اکریل بازدید کرد.

۲۶ مرداد ۱۴۰۲