شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۰:۱۱

گزارش_تصویری(۲) | بیست و یکمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان: شهرستان هرند|

| بازدید استاندار اصفهان از شهرک صنعتی اژیه، جاده اژیه_هرند، زمین چمن و استخر نیمه تمام هرند|

| بازدید استاندار اصفهان از شهرک صنعتی اژیه، جاده اژیه_هرند، زمین چمن و استخر نیمه تمام هرند|

۲۹ تیر ۱۴۰۲