سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۲:۵۸

گزارش_تصویری(۲) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

دیدار استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهرستان خمینی شهر

دیدار استاندار اصفهان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهرستان خمینی شهر

۱ تیر ۱۴۰۲