شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۷:۵۱

گزارش_تصویری(۳) |بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان|

|ملاقات بدون واسطه مردم شهرستان اردستان با استاندار اصفهان، معاونین و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان|

|ملاقات بدون واسطه مردم شهرستان اردستان با استاندار اصفهان، معاونین و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان|

۱۶ تیر ۱۴۰۲