سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۲:۵۰

گزارش_تصویری(۳) | بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه|

|ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان مبارکه با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور فعالین اقتصادی این شهرستان برگزار شد.

|ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان مبارکه با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور فعالین اقتصادی این شهرستان برگزار شد.

۲۶ مرداد ۱۴۰۲