چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۴:۱۷

#گزارش_تصویری(۳) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

ملاقات های مردمی استاندار اصفهان و معاونین با تعدادی از مردم شهرستان خمینی شهر

ملاقات های مردمی استاندار اصفهان و معاونین با تعدادی از مردم شهرستان خمینی شهر

۱ تیر ۱۴۰۲