دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۹:۱۷

گزارش_تصویری(۴) |بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:اردستان|

|شورای اداری مشترک استان و شهرستان اردستان با حضور استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان|

|شورای اداری مشترک استان و شهرستان اردستان با حضور استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان|

۱۶ تیر ۱۴۰۲